Завдання

* Виявити культурні потреби й ресурси п’яти місцевих громад
* Відібрати п’ять груп культурних перетворювачів
* Провести навчання та тренінги творчих груп культурних перетворювачів
* Розробити, спланувати й здійснити по 2-3 міні-проекти в п’яти місцевих громадах
* Узагальнити і поширити досвід – моделей розвитку громад – у формі посібника, CD-диску та інших інформаційних матеріалів
* Створити й підтримувати активний веб-сайт з питань сучасної культурної політики та розвитку місцевих громад шляхом використання культурних ресурсів
* Розвинути мережу внутрішнього та міжнародного партнерства творчих громад